Skracovač internetových adries
napríklad http://google.com/...